AQAP 2110 : 2006

Certyfikatem AQAP, obowiązującym we wszystkich krajach członkowskich NATO, muszą się legitymować przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub świadczące usługi w ramach Procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA). Może być także wymagany od dostawców realizujących swoje usługi lub dostarczających wyroby na rzecz wojska.
Jednostką certyfikującą, wskazaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej do współpracy z polską instytucją narodową w NATO ds. zapewnienia jakości, czyli z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK), jest Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.

Copyright © Aras Consulting 2010
Realizacja: B2Internet