ISO 9001 : 2008

ISO 9001 : 2008 Systemy zarządzania jakością - Wymagania - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 : 2008 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

W ramach wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 : 2008 oferujemy Państwu:
- wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy ISO 9001 : 2008
- szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normy ISO 9001 : 2008 - konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji
- konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia dokumentacji w życie
- szkolenia auditorów wewnętrznych wg ISO 9001 : 2008
- pomoc przy organizacji auditu certyfikującego
- przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg ISO 9001 : 2008
- pomoc przy realizacji działań poauditowych

Jesteś zainteresowany? Umów się na bezpłatne konsultacje >>

Copyright © Aras Consulting 2010
Realizacja: B2Internet