Zakładowa kontrola produkcji oraz oznaczenie CE

Zakładowa Kontrola Produkcji jest systemem dla producentów, którzy mają obowiązek oznaczać swoje wyroby znakiem CE. Najczęstszymi wytycznymi do wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji są Aprobaty Techniczne oraz Polskie Normy.
Firma ARAS oferuje Klientom kompleksową pomoc w zakresie:

  • opracowania procedur i instrukcji
  • opracowania Księgi Jakości
  • opracowania niezbędnych formularzy
  • wdrożenie w/w dokumentacji w firmie
  • przeprowadzenie niezbędnych szkoleń
  • pomoc przy uzyskaniu niezbędnych badań do oznaczenia CE
  • przeprowadzenie auditu wewnętrznego wdrożonego systemy (weryfikacja ZKP)
  • organizacja i uczestnictwo w ewentualnych weryfikacjach zewnętrznych Zakładowej Kontroli Produkcji
  • bieżący nadzór i doskonalenie wdrożonych systemów ZKP w ramach dalszej współpracy.
Copyright © Aras Consulting 2010
Realizacja: B2Internet