Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele (ZPC, ang. Management by Objectives - MbO) jest jedną z metod zarządzania. U jej podstaw leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi. Idea przewodnia ZPC skoncentrowana jest na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych okresowych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów.


Pomagamy naszym klientom wdrożyć tę skuteczną metodę zarządzania ich firmami.

Copyright © Aras Consulting 2010
Realizacja: B2Internet