ISO 14001 : 2004

ISO 14001 : 2004 - Norma opisująca System Zarządzania Środowiskowego. Aktualna norma wydana została w 2004 r. Polska wersja pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001 : 2005. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe.
Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie SZŚ, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej Organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.
Kolejnym istotnym warunkiem prawidłowego wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego jest prawidłowa identyfikacja przepisów prawnych dotyczących Środowiska i dostosowanie do nich firmy.


 

Copyright © Aras Consulting 2010
Realizacja: B2Internet