PO IG 5.1

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 5.1

Na co: wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

Copyright © Aras Consulting 2010
Realizacja: B2Internet